Online kalkulace Video

Dens technika | Brno

Dental premium | Vyškov

Digitální síť estetických zubních laboratoříCERTIFIKOVANÁ PRACOVIŠTĚ


Veškerá fixní protetika je zhotovena pomocí CAD/CAM technologií, která zaručuje stabilní přesnost protetických výrobků. Zároveň umožňuje garantovat produkty dlouholetou zárukou, z důvodu uložení dat pro všechny pacienty.

Pracujeme na CAD/CAM od vstupu digitálních systémů AMANNGIRRBACH na trh. Dlouholeté zkušenosti na těchto technologiích zaručují bezkonkurenční zkušenosti oceněné certififikátem všech laboratoří AG LIVE LAB, referenčními pracovištěmi AMANNGIRRBACH.MADE IN GERMANY, LIECHTENSTEIN


Veškeré produkty jsou výhradně vyrobeny u AMANNGIRRBACH, GERMANY nebo IVOCLARVIVADENT, LIECHTENSTEIN a zaručují tak vysokou kvalitu na úrovni zpracování pomocí CAM INHOUSE frézovacího přístroje MOTION.

Záruka materiálů tak zvyšuje hodnotu finálních produktů, oproti konkurenčním necertifikovaným produktům nebo výrobkům MADE IN CHINAVIRTUÁLNÍ A ANALOGOVÝ ARTIKULÁTOR


U každé práce je využit analogový artikulátor, který je pak přenesen do systému a využit jako virtuální artikulátor. Tento systém umožňuje jako jediný na trhu přenést přesné pozice čelistí do digitálního zhotovení. Díky obličejovým obloukům dokážeme přesně stanovit mezičelistní vztahy obou čelistí.

Mezičelistní vytahy jsou součástí veškeré protetiky PREMIUM ESTETIC QUALITY.
Pokud pracujeme s otiskem před preparací či extrakcí, dokážeme imitovat mezičelistní vytahy pacienta dle předchozích žvýkacích pohybů. Veškeré informace pak přeneseme do finální náhrady.


STANDARD PROTETIKA


Pro méně náročné pacienty máte k dispozici variantu STANDART, která je zhotovována také pomocí technologií CAD/CAM, ovšem díky zapojení minimálních informací do procesu zhotovení, je protetika levnější variantou.

Kvalitativně je garantována digitálními systémy (homogenita materiálu, přesnost a podpora konstrukcí pro napalování keramiky,...) a softwarově konkuruje licím technikám na plném portfoliu výrobků.

Technologie zabraňuje:
POROZITÁM KONSTRUKCÍ
NEPŘESNOSTEM VLIVEM LITÍ
ZAMEZENÍ ŠTÍPÁNÍ KERAMIKY


ZKOUŠKA DOSEDU POMOCÍ PROVIZORIA


U varianty PREMIUM ESTETIC QUALITY je zkouška dosedu a finálního tvaru pomocí funkčních provizorií.
Díky tomu má lékař i pacient možnost vidět finální vzhled budoucí protetiky i dosedu, ještě před samotnou výrobou finální práce.

Má tak prostor vše včas změnit a zamezit tak nepřesnostem na finálním výsledku a prodloužením plánovaného termínu.
Pokud jsou obě strany spokojeny, provizorium slouží jako funkční provisorium, které napomáhá pacientovi si zvyknout na tvary a resilienci tkáně budoucí náhrady


TŘMENY A ATTACHMENTY


Současné softwarové možnosti umožňují zhotovit komplikované práce a konstrukce konkurující nejlepším mistrům na zásuvné spoje a třmeny.
Dokonalá modelace za použití virtuálních paralometrů vyhodnotí pacientův případ pro nejideálnější fixaci snímatelné protézy pomocí široké škály
zásuvných a retenčních systémů.

Přijatelná cena tak umožňuje větší variabilitu protetických indikací na světové úrovni s maximální přesností.


IMPLANTÁTY


ABUTMENTY
Digitální technologie umožňují zhotovení jedno nebo dvoufázových individuálních abutmentů v barvě pacientova zubu pro estetiku sklokeramických prací.
ŠROUBOVATELNÉ PRÁCE
Komplikované šroubovatelné mosty pro různé implantologické systémy frézované do přesných vztahů vůči implantátům
BRANEMARKOVY MOSTY
Ekonomickou variantou na minimální množtví implantátů jsou právě šroubovatelné protetézy (Branemarkovy mosty)
ŠROUBOVATELNÉ TŘMENYVEŠKERÁ PROTETIKA JE ZPRACOVÁNA POMOCÍ CAD/CAM

Digitální estetické laboratoře fungují na digitálním CAD/CAM systému Ceramill Mall firmy Amann Girrbach, používající optický striplighted CAD skener Map300 umožňující mimo jiné použití identických mezičelistních vztahů pacienta a vyhotovovány frézovacím přístrojem CAM Ceramill Motion nebo Outsource frézovacími a laserovými systémy Ceramill M Center, Liechtenstein. Nahlédněte na jednu z estetických proměn přímo na pacientovi PŘED a PO zákroku.

PŘED
CAD
CAM
PO

© 2012 - 2019 DENS TECHNIKA s.r.o. | websites.cz